SVEČIO ATMINTINĖ

 • Atvykimo laikas nuo 15.00 val.
 • Išvykimo laikas iki 12.00 val.
 • Ramybės laikas nuo 22.00 val. iki 8.00 val.
 • Sodybos paslaugos užsakomos sumokėjus 30 procentų rezervacijos mokesčio. Visais atvejais nusprendus neatvykti, neatvykus ar neišbuvus sutarto laiko, sumokėtas rezervacijos mokestis negrąžinamas. Atsiskaitymas banko kortelėmis negalimas.
 • Atvykus į sodybą, sumokama likusi nuomos kaina.
 • Svečiams neišbuvus numatyto (sutarto) nuomos laiko, nuomos mokestis negrąžinamas.
 • Sodybos svečiai yra supažindinami su saugaus elgesio bei vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų privalu laikytis.
 • Sodyboje poilsiauja tik ją užsakiusių žmonių skaičius. Poilsiautojai norintys pasikviesti papildomai svečių, apie tai praneša sodybos šeimininkams ir sumoka papildomai sutartą mokestį.
Draudžiama:
 • Sodybos teritorijoje leisti muziką. Pastatų viduje muzikos klausomasi, TV žiūrima garsu, kurio negirdi kiti sodybos svečiai.
 • Atsivežti gyvūnus.
  Be suderinimo su šeimininkais draudžiama kūrenti sodyboje židinius, šašlykines ar naudoti kitus prietaisus, išskiriančius atvirą ugnį, naudoti bet kokius šaunamuosius ginklus, fejerverkus ar petardas.
 • Svečiai Beržoro ežere gali žvejoti. Meškeriotojai iš anksto turi pasirūpinti reikalingais leidimais mėgėjiškai žūklei bei žvejybos vietą palikti tvarkingą.
 • Svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam, ar sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus poilsio ir sporto sąlygas, sodybos savininkai už tai neatsako.
 • Sodyba neteikia daiktų apsaugos paslaugų, tik sudaro lankytojams galimybę palikti atsineštus daiktus (automobilius) nustatytose vietose. Sodyba neatsako už lankytojų asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Sodybos kaltės.